top of page

Biežāk uzdotie jautājumi

Šī vietne apkopo dažus lietotāju Personas datus.

Šo dokumentu var izdrukāt uzziņai, izmantojot drukāšanas funkciju pārlūkprogrammas iestatījumos.

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

 

Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā PinkOrange vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā.Aktuālā privātuma politikas versija tiek publicēta PinkOrange mājas lapā www.premio.art, sadaļā Privātuma politika.

 

Piemērojamie tiesību akti: Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).

 

PinkOrange ir tiesīga apstrādāt šādus personu datus:

  • Vārds, uzvārds, personas kods, piegādes adrese, deklarētās dzīvesvietas adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;

  • Komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar PinkOrange.

 

Klienta personas datu apstrādes pamats:

  • Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem;

  • Klientu pasūtījumu izpilde un darījuma noformēšana – lai PinkOrange varētu izpildīt klienta pasūtījumu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pasūtījuma sagatavošanas laikā vai pirms tā;

  • PinkOrange leģitīmas intereses – PinkOrange ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kādā tas ir objektīvi nepieciešams 6.e.-6.f.punktos norādīto darbību veikšanai.

 

bottom of page